Demanda: Donatiu a Banc dels Aliments

Tal com sabeu, el 28 de juliol les negociacions amb l’empresa van culminar amb un acord laboral que va permetre aconseguir una sèrie d’importants millores laborals per a tots els empleats de SILK. Volem remarcar i agraïr una vegada més que el vostre gran suport i col·laboració, de més de l’85% d’empleats, en favor de la demanda. Aquest suport ha estat fonamental durant tot el procés de demanda i negociació.

En aquest sentit, la present comunicació va dirigida a tots aquells que en el seu dia vau col·laborar econòmicament per permetre’ns sufragar les despeses d’assessorament jurídic necessàries per dur a terme tot el procés de demanda. Després d’haver abonat aquestes despeses, teníem una partida econòmica sobrant de 5.487,31 Euros.

Donat els temps de crisi i les dificultats en què moltes famílies es veuen immerses en aquesta època tan afectada per COVID19, el Comitè va proposar donar la totalitat de l’import sobrant a l’ONG «Banc dels Aliments» (https: / /www.bancdelsaliments.org/).

La proposta ha tingut molt bona acceptació entre els empleats i no han estat pocs els que ens han mostrat la seva aprovació i suport a la idea de fer aquesta donació.

Us informem que ja hem realitzat la donació per valor de 5.487,31€ a Banc dels Aliments.

Us resumim a continuació una breu explicació sobre Banc dels Aliments i l’us que farà dels diners:

QUÈ ÉS EL BANC DELS ALIMENTS?

  • El Banc dels Aliments de Barcelona és una fundació independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre, que té com a objectius principals lluitar contra el malbaratament recuperant excedents alimentaris aptes pel consum humà i lluitar contra la pobresa, fent arribar els aliments recuperats, a persones en situació de precarietat alimentària del nostre entorn.

QUÈ FA EL BANC DELS ALIMENTS?

  • El Banc dels Aliments fonamentalment aconsegueix aliments, els distribueix a entitats socials i utilitza els recursos que disposa per regular les entregues d’aliments al llarg de tot l’any. Els aliments s’aconsegueixen per tres vies: la lluita contra el malbaratament, les donacions i el programa subvencionat per la Unió Europea.

COM FUNCIONEN ELS BANC D’ALIMENTS?

  • Recullen i recuperen aliments mitjançant diferents canals d’entrada.
  • Els emmagatzemen i actuen com a reguladors davant el dèficits d’infraestructura de les entitats socials.
  • Estableixen Programes de sortida d’aliments, en funció de les característiques i especificitats d’aquests aliments.
  • Distribueixen els aliments a les entitats interessades en rebre les diferents tipologies d’aliments, establint acords amb elles. Les entitats socials s’hi adhereixen en funció de la seva especialitat (de consum –menjadors socials, berenars i esmorzars infantils, residències i pisos tutelats- o de repartiment en lots o per selecció), de les seves capacitats de repartiment o consum i de la seva disponibilitat d’infraestructures d’emmagatzematge i conservació en fred o congelat.

RELACIÓ DIRECTA AMB LES ENTITATS

  • El Banc dels Aliments estableix una comunicació constant i individualitzada amb les entitats que reparteixen aliments, per aclarir dubtes i incidències, per informar de les possibilitats que ofereixen els diferents Programes de distribució d’aliments, així com també per assessorar en la gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments. Un equip de voluntaris a Barcelona o els mateixos delegats a comarques, visiten com a mínim un cop a l’any a les Entitats.

Com sempre, el comitè d’empresa queda a disposició per comentar totes les qüestions o dubtes que pugueu tenir.

unnamed

comiteempresa@silk.es