Reunions del comitè

Calendari de reunions

El comitè es reunirà amb RRHH cada dos mesos. De forma extraordinària, si alguna de les parts ho requereix, ens reservem convocar reunió mensual. Podeu consultar l’agenda del comitè al calendari.