Resum reunions Març 2019

Us informem de les últimes reunions amb l’empresa, hi han moltes iniciatives obertes que us volem comentar, malauradament no us podem donar tot el detall sobre totes les reunions establertes per què hi ha temes confidencials o que l’empresa vol informar directament. Tanmateix us fem un breu resum per què sapigueu en que estem treballant i si ho creieu convenient pugueu aportar-nos els vostres comentaris :

Condicions Laborals: Seguim treballant en la millora de les condicions laborals a SILK que vam publicar en aquest mateix blog al gener Reunió Gener 2019 – Negociació de noves condicions on s’inclou pla de pensions i diverses ajudes familiars, entre d’altres. L’empresa està estudiant la viabilitat de la nostra proposta i seguim les converses amb ells. Estem segurs que en breu tindrem bones notícies al respecte.

Pla d’Igualtat: Hem finalitzat l’acord de Plà d’Igualtat a SILK, han sortit accions recollides en diverses iniciatives com participació en esdeveniments, diversitat funcional a SILK,  contractació i condicions salarial home-dona, etc. L’empresa informarà a tots els empleats sobre els detalls dels tres àmbits treballats:

  • Pla d’Igualtat i diversitat a SILK
  • Nou protocol d’assetjament laboral
  • Guia de llenguatge no sexista

Per més informació us enllacem amb la noticia que vam publicar fa tot just un any Resum Reunió 20 d’abril 2018 – Pla d’Igualtat

Comitè de Medi ambient cal dir que aquest és un òrgan de govern de SILK que té caràcter permanent. Igual que el Pla d’Igualtat però en aqust cas forma part de la norma ISO-14001 a la que ens certificarem. Podeu veure més informació detallada a l’enllaç publicat al blog al setembre passat  Comitè medi ambient a SILK

  • En les pròximes setmanes farem la primera fase de l’auditoria de Certificació, i  cap al Maig la segona fase.  A partir d’aquí, i al llarg del 2019, es demanarà l’aprovació de direcció de SILK als objectius descrits, i l’empresa els publicarà oficialment. A més, durant el 2019, també es faran 1 o 2 campanyes de sensibilització als empleats en matèria de Medi Ambient.

Recruitment: Sobre l’actual pla de dimensionament de SILK, el comitè ha negociat amb l’empresa portar un seguiment trimestral mitjançant els següent reports:

  • Per una banda sobre candidatures: posicions obertes, candidats entrevistats, diversitat Home-dona, entre altres.
  • Per l’altra sobre les persones contractades o internalitzacions: categoria, promig salarial. L’objectiu del comitè és garantir que els nous empleats de SILK entren amb condicions similars als que ja hi son.

Hores extresSegons el nostre conveni que vam publicar en el post: Afectació Nou Conveni TIC a SILK . Hem demanat regularitzar les hores extraordinàries tal com es descriu en l’article 29 del mateix conveni i us informem que ja tenim al manual del empleat (a la Intranet) la regulació de SILK sobre les hores extres; s’ha de demanar pel portal Endalia i cada hora pot ser compensada per 1,75 hores. També podeu disposar la publicació del Conveni  al “Boletín Oficial del Estado”:  BOE-A-2018-3156 , ho adjuntem :

Artículo 29. Horas extraordinarias.
Salvo pacto individual en contrario, las horas extraordinarias se compensarán por tiempos equivalentes de descanso incrementados, al menos con el 75 por 100. Previo acuerdo entre empresa y persona trabajadora, la compensación con tiempo de descanso se hará acumulando horas hasta completar, al menos, el tiempo equivalente a una jornada laboral, que se disfrutará dentro del mismo año natural en que se hayan realizado las horas extraordinarias o, como máximo, en la primera semana del mes de enero siguiente.

Traspàs tresoreria: Sobre el traspàs de les funcions de Tresoreria, estem amb converses amb afectats i empresa per què aquest traspàs sigui el més còmode posible per als empleats i es garanteixi la seva recol.locació o continuïtat amb reubicació pertinent.