Sobre Control Horari…

L’obligació per part de les empreses de tenir un registre de l’horari que realitzen els seus treballadors és una de les principals novetats en matèria laboral, i ja està en vigor des del 12 de maig.

El registre obligatori de jornada no és res més que tenir un control efectiu del nombre d’hores treballades que realitzen els seus empleats. Aquest, segons concreta el BOE (Artículo 10. Registro de jornada), ha de registrar l’hora d’inici i l’hora final de cada un dels treballadors i el mecanisme ha de ser negociat amb la representació legal dels treballadors. Les dades han d’emmagatzemar-se durant un període de quatre anys i únicament poden tenir accés a ells els responsables autoritzats de l’empresa, el representant dels treballadors i el mateix treballador.

Tot i ser una obligació, Inspecció de Treball ja ha emès un comunicat on exposa que es concedirà un marge a les empreses que no disposin d’un control d’horari, però puguin acreditar que estan negociant el mecanisme amb els representants dels treballadors. SILK s’està pensant de com fer-ho i mentrestant el comitè ja ha expressat el seu punt de vista:

  • Que s’ha de basar en la confiança de l’empresa cap al treballador.
  • Que el fet que un empleat no estigui a la oficina no vol dir que no estigui treballant (teleworking, reunions, ponències,…)
  • Que no es demani el detall de totes les tasques diàries, doncs seria contraproduent, desmotivador, i aniria en contra de la flexibilitat que tenim.

 

Us responem a continuació a algunes dubtes que ens heu fet arribar al comitè :

Qui ha de garantir el registre diari de la jornada laboral?
És responsabilitat última de l’empresa, no dels treballadors ni dels sindicats.

Com ha de dur-se a terme el registre?
No hi ha cap normativa concreta que especifiqui el mecanisme concret mitjançant el qual una empresa hagi de habilitar el registre de jornada. El decret llei publicat al BOE és massa ambigu i diu que aquest ha d’elaborar-“mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors en l’empresa”.

Que ha d’incorporar aquest registre d’hores de treball?
Lo únic que segur ha d’incorporar, segons ha detallat el Ministeri de Treball, és “l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada persona treballadora”.

Què ha de fer l’empresa amb les dades registrades?
Un dels elements indispensables és que el mecanisme mitjançant el qual una empresa controli els horaris dels seus treballadors compleixi amb els requisits previstos en la llei de protecció de dades (GDPR).

Què passa si una empresa no té un registre horari?
És sancionable per la Inspecció de Treball. La multa a l’empresa oscil·larà entre els 626 euros i els 6.250 euros.

Què es considera temps de treball efectiu?
El temps de treball efectiu és, en teoria, aquell que un empleat destina durant la seva jornada laboral a les tasques pròpies del seu lloc. No inclou els espais de pausa o descans, com el temps per menjar o els permisos. No obstant això, i mancant un desplegament reglamentari, la companyia i el comitè d’empresa podran negociar la inclusió o exclusió d’aquestes hores o minuts dins del temps de treball efectiu.

Què passa amb els empleats amb jornades laborals irregulars?
El registre horari és alguna cosa obligatori per a tots tipus de treballadors, tant per a aquells que tinguin jornades rutinàries i invariables, com per a aquells amb horaris irregulars. És per això que l’empresa i els treballadors han de pactar algun tipus de mecanisme per a reflectir les hores realitzades per un treballador amb jornada atípica.

Com es pot computar el teletreball en el registre de jornada laboral?
La situació del teletreball és similar a la d’un empleat amb horaris canviants i no s’està exempt de registrar el seu horari.

Enllaços interes:

Entra en vigor la llei que obliga a controlar els horaris de tots els treballadors (3/24)

Así se preparan las empresas para el temido control horario que empieza ya (el Pais)

CEOE pide a las empresas que las reuniones con los comités se documenten (ABC)

 


 

Us anirem informant dels avanços al respecte. 

Qualsevol dubte o aclaració no dubteu en contactar amb el comitè d’empresa, estem a la vostra disposició per ajudar-vos amb el que faci falta.

unnamed

comiteempresa@silk.es

Un comentario sobre “Sobre Control Horari…

Los comentarios están cerrados.