Reunió Octubre 2018 – TeleTreball

Aquest mes d’octubre ens hem reunit amb l’empresa per tractar especialment la posada en marxa del Teleworking a SILK i els seus condicionants. És per això qe no s’ha pogut tractar tots els temes oberts, es tractaran a la seguent reunió. Us fem resum a continuació de la reunió:

Aprovació del Teleworking a SILK: S’ha presentat i s’ha aprovat pel comitè de direcció l’inici d’un plà de flexibilitat que inclou el Teleworking com a “plat principal”, i també hi haurà altres iniciatives. El Teletreball a SILK es posarà en marxa durant el 2019. El funcionament, detalls i condicions seran informades per l’empresa abans de finals d’any.  Podeu llegir l’opinió del comitè d’empresa a la entrada al blog sobre TeleTreball , així mateix la notícia sobre Salari Emocional que vam publicar en aquest mateix blog.

Taules Salarials Nou Conveni: L’empresa ens informa que de cara a la nòmina d’Octubre i segons requeriment del nou conveni es reclassificarà correctament a cada empleat en categoria, grup i àrea. L’empresa farà una proposta de segmentació dels empleats dins les àrees d’activitat que correspongui. La majoria d’empleats veuran augmentat el seu salari base i plus conveni. No tindrà cap afectació econòmica degut a que es compensarà amb el complement salarial. El comitè d’empresa posa a la vostra disposició informació per poder revisar les Taules Salarials del nou Conveni TIC .

L’empresa remarca que els empleats cotitzen i tributen a l’estat per tots els ingressos anuals pactats.

*Cada empleat haurà de revisar que s’hagi fet be, si hi ha algun error s’ha de comentar directament a RRHH.

Nou Dia amb horari especial :  En el calendari laboral de SILK hi ha fixats uns dies amb  horari especial, dels quals la jornada és de 6 hores efectives de treball (de 9 a 15h). S’incorpora com a jornada reduïda especial el Dijous Sant i suma als dies ja existents:

  • 5 de Gener (Reis)
  • 23 d’abril (Sant Jordi)
  • 24 de desembre (Nit de Nadal)
  • 31 de desembre (Cap d’any)
  •  + 18 abril 2019 (Dijous Sant)

 

Processos de selecció a SILK: el comitè demana a l’empresa que s’informi amb antel·lació sobre els processos de selecció interns tal com marca el nou conveni, adjuntem la entrada on s’exposaven els canvis en el nou Conveni TIC per si és del vostre interés. L’empresa comenta que informarà al comitè a partir d’ara.

Artículo 12. Nuevas contrataciones.

 Cuando se prevea la realización de nuevas contrataciones, éstas se harán públicas mediante comunicación al Comité de Empresa y mediante el correspondiente aviso en el tablón de anuncios, con al menos cinco días laborables de antelación al inicio del proceso de selección, salvo casos de razonable urgencia.

La empresa informará por escrito al inicio del proceso de selección a la representación legal de los trabajadores del tipo de proceso, filtros y actividades relacionadas con la selección.

Artículo 36. Comités de empresa o de centro de trabajo. 

g) En los procesos de selección de personal para la propia empresa, velará no sólo por el cumplimiento de la normativa vigente o pactada, sino también por la observancia de los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo.

 

Compensació hores extres: el comitè demana a l’empresa que publiqui i oficialitzi les regles i condicions de la compensació per hores extres. Tots els empleats de SILK poden usar aquesta compensació amb un workflow d’endalia, però no hem sabut trobar cap lloc on s’expliqui el funcionament detallat. RRHH ens dirà on està publicat o be publicarà i explicarà a tothom com es pot fer aquesta compensació. Per exemple quin és l’horari que s’entén com hora extra, quin % es compensa, etc.

Petició de CityPaq a SILK: des del comitè s’ha proposat a l’empresa la instal·lació d’un CityPaq de correus a l’entrada de SILK i així solucionar el problema actual d’entrega de paqueteria a les oficines de SILK. Hi ha empreses que al instal·lar un d’aquests s’han acabat el problemes amb la recepció de paquets. En el nostre cas, a part de treure feina als vigilants de recepció, solucionaríem tots els problemes de quan no podem baixar a buscar un paquet perquè estem en una reunió o perquè l’entreguen fora del nostre horari d’oficina.  Podeu veure en detall que és el CityPaq en aquest enllaç.

L’empresa comenta que estudiarà la possibilitat d’instal·lar el City Pack per paquets dels empleats SILK. Com que s’ha d’instal·lar a un edifici corporatiu s’ha d’escalar i estudiar corporativament la seva viabilitat i veure si pot ser d’ús privatiu (no públic).

Política de viatges de SILK: El comitè demana que s’otorgui una targeta de crèdit a aquells empleats que estimin una despesa elevada en un viatge i que es retorni aquelles despeses que es justifiquin. L’empresa comenta que per ara NO es planteja ni està previst entregar targetas de empresa als empleats que viatgin. L’empresa demana que els casos concrets ho comentin a RRHH per tractar-los individualment.

Descomptes autopistes Via-T: El comitè demana el descompte a les principals autopistes espanyoles del grup Abertis (Acesa, Avasa, Auma, Aucat, Castellana, Iberpistas i Invicat), a dia d’avui no gaudim de cap descompte a les autopistes. L’empresa comenta que per ara aquesta bonificació del 15% no es ampliable per ara ni a SILK, ni a cap empreses del grup.

Itineraris carreres professionals: A principi d’any es va fer la comunicació general als empleats sobre el nou sistema de itineraris professionals per perfil. Els responsables haurien de comunicar als seu equip el perfil i s’hauran de publicar també a endalia (per ara no tenim constància que s’hagi fet, es farà en breu). En aquesta reunió l’empresa comenta al comitè que les noves avaluacions de competència es faran en base al nou rol del itinerari professionales que s’hagi escollit.

 


Qualsevol dubte o aclaració no dubteu en contactar amb el comitè d’empresa, estem a la vostra disposició per ajudar-vos amb el que faci falta.

unnamed

comiteempresa@silk.es