Teletreball a Silk

El teletreball és una tendència en constant augment en les empreses, tant a Espanya com a Europa, però Silk encara es mostra reticent a implantar de manera general aquesta forma de treball.

Tot i l’experiència pilot de fa uns anys, que es va entendre com mala experiència i es va acabar descartant, des del comitè estem proposant que l’empresa reconsideri la seva postura i implanti el teletreball a Silk, aquesta vegada amb garanties. Des de la nostra opinió en aquell moment l’empresa va perdre una oportunitat molt bona de diferenciar-se de la competència i aconseguir un Silk innovador i atractiu, on tothom voldria treballar-hi, per què en aquell moment lluny de buscar solucions i millores en la forma de control es va descartar completament la possibilitat de fer  teletreball a tots els empleats.

La cultura presencialista tradicional en l’entorn laboral és una manera d’entendre el treball cada dia més obsoleta, especialment en empreses IT, on és difícil d’entendre que el 100% de les jornades laborals siguin presencials. De fet aquesta manera de treballar te unes connotacions molt negatives: poca innovació, mala reputació i sinònim d’obsolescència. No obstant això, encara queden empreses com Silk a “la antigua usanza” que van veient com la resta d’empreses del sector els avancen en aquesta qüestió, per exemple els proveïdors, que grans o petits ja ho tenen implantat.

Enfront de la antiga perspectiva de “fabrica” tradicional, el teletreball posa el focus no en el temps de treball sinó en la qualitat d’aquest, fixant uns objectius concrets que han de ser assolits. Molts empresaris temen no poder controlar directament als treballadors, i que aquests perdin el temps i no treballin, però, s‘ha demostrat que aquesta creença és totalment errònia. A més, per aquelles empreses més desconfiades hi ha mecanismes de control capaços de monitoritzar l’actuació dels teletreballadors, per exemple mitjançant software especialitzat. El més normal és que els empleats reportin a l’organització periòdicament la seva activitat i els resultats corresponents, i aquests acostumen a ser millors amb teletreball.

La majoria de les empreses IT ja han vist en aquesta forma d’administrar el seu personal una magnífica solució que beneficia a tots i, per exemple, segons l’INE més del 50% de les empreses d’aquest sector permeten als seus empleats escollir entre un o dos dies complets de teletreball, un 20 % de la jornada o dues tardes.

El teletreball presentaria nombrosos beneficis per a Silk:

 1. Captació de nou talent, Silk tindria més atractiu com empresa innovadora en IT.
 2. Els empleats Silk estarien més motivats.
 3. Augment de la productivitat dels treballadors.
 4. Reducció de costos fixos (en equipament, instal·lacions, etc.). En el moment actual de manca d’espai a Silk podria suposar una avantatge afegit.
 5. Silk podria créixer més ràpidament.
 6. Major concentració dels empleats, ja que a la seva llar les distraccions són menors.
 7. Flexibilitat de despesa.
 8. Retenció de talent.
 9. Augmenta la reputació de Silk com empresa IT.

Al mateix temps, el teletreball també repercutiria favorablement en la vida dels empleats de Silk:

 1. Suposa una millora en la qualitat de vida.
 2. Eliminació dels temps de desplaçament i els costos associats.
 3. Millores en l’alimentació.
 4. Menor nivell d’estrès.
 5. Millora la conciliació de la vida laboral i familiar

Com hem vist el teletreball és un WIN-WIN per què presenta nombroses avantatges tant per l’empresa com per als treballadors.

És per aquesta quantitat d’avantatges, juntament amb les que aporta a la societat (menor contaminació, inclusió de col·lectius desfavorits …) que el teletreball es presenta com la forma de treball del futur.

El comitè està a la vostra disposició per a qualsevol proposta, dubte, o aclariment sobre aquest tema o qualsevol altre: comiteempresa@silk.es