#3diesTeletreballJa – #3díasTeletrabajoYA

Leer la notícia en castellano

Tal com us vam informar fa un parell de setmanes al bloc, portem des del mes d’abril de 2021 sense parar de treballar per aconseguir que l’Empresa implementi l’últim punt de l’Acord Laboral que vàrem signar al juliol del 2020 amb el suport del 86% de la plantilla: els 3 DIES DE TELETREBALL.

Entrats ja al 2022, i havent demostrat tenir la maduresa i la capacitat per dur a terme tots els reptes que ens posi per davant l’Empresa, semblava que tancar un model de teletreball de 3 DIES hauria de ser el més senzill del camí.

Però la realitat ens està demostrant que NO ÉS AIXÍ.

Ara sembla que, en plena era tecnològica, amb les eines més evolucionades per poder teletreballar des de gairebé qualsevol lloc del món, i amb una plantilla altament capacitada per fer-ho, l’empresa recula.

Sota una façana d’empresa innovadora i motor del canvi dins del grup Caixabank, seguim pertanyent a una empresa carca que no vol entendre els beneficis del teletreball ni el salari emocional. Una empresa amb miopia que només veu la despesa que li suposa aplicar la nova normativa sobre teletreball, però no vol veure l’estalvi de costos que representa, per exemple,  tenir un creixement de personal exponencial sense que hi hagi el corresponent creixement en espai a les nostres oficines.

A Caixabank Tech s’ha explicat a les persones que s’incorporaven a la companyia el 1 de gener provinents de Caixabank (SSII i Bankia), que al 2022 tindrien 3 dies de teletreball. Se’ls hi explicava a reunions i fins i tot en un full al que documentaven els “Benefits & Perks” de la seva incorporació a Caixabank Tech.

El Comitè ja ha fet diverses propostes que no han estat acceptades per l’empresa perquè ens volen retallar retribució o ser extremadament restrictius en les condicions, demostrant una desconfiança mai abans vista en els empleats i empleades.

Per la seva banda i després de molts mesos de perseguir el tancament d’aquest tema, l’empresa ens ha fet arribar una proposta del tot inadmissible a la qual ens exigeixen signar unes condicions que retallen drets adquirits de tota la plantilla i que impliquen una reducció emmascarada de la nostra retribució.

La condició indispensable que posa l’Empresa per implementar els 3 dies de teletreball és reduir, a tota la plantilla, l’import de la Targeta Restaurant passant de pagar 4 dies per setmana a pagar només 1 per setmana. És a dir, reduir en un 75% la retribució a la Targeta Restaurant.

I què implica a nivell de salari aquesta mesura que vol imposar l’Empresa?

 ActualitatNova mesura Empresa
(3 dies Teletreball)
Balanç
Targeta Restaurant2.013€/any (nets) 503,25€/any (net)-1.509,75€/any
import net
Compensació despeses (*)0€
(no estava regulat)
300€/any brut
(25€/mes bruts)
 + 300,00€/any
import brut

(*) Compensació que s’obliga amb la nova llei del teletreball i que ha de servir per sufragar les despeses de serveis com llum, gas, connexió xarxa, …

No defallirem i seguirem lluitant per aconseguir un acord per als 3 dies de teletreball que sigui just, que no suposi un baixada a la nostra retribució i sigui global per a tota la plantilla. Si signes o dones el teu vist i plau individual a qualsevol acord amb l’empresa relatiu al teletreball, l’acord global que aconseguim probablement no et serà d’aplicació.

No cedirem al xantatge amb els tiquets restaurant. Comptem amb tu per les properes accions que durem a terme!

Uneix-te a la reivindicació i posa’t el hastag #3diesTeletreballJa – #3díasTeletrabajoYA a la signatura del correu electrònic. 


#3diesTeletreballJa – #3díasTeletrabajoYA

Como os informamos hace un par de semanas en el blog, llevamos desde el mes de abril de 2021 sin parar de trabajar para conseguir que la Empresa implemente el último punto del Acuerdo Laboral que firmamos en julio del 2020 con el soporte del 86% de la plantilla: los 3 DÍAS DE TELETRABAJO.

Estando ya en 2022, y habiendo demostrado tener la madurez y la capacidad para llevar a cabo todos los retos que nos Ponga por delante la Empresa, parecía que cerrar el modelo de teletrabajo de 3 DÍAS debería de ser lo más simple del camino.

Pero la realidad nos está demostrando que NO ES ASÍ

Parece que, en plena era tecnológica, con las herramientas más evolucionadas para poder teletrabajar desde cualquier lugar del mundo, i con una plantilla altamente capacitada para hacerlo, la Empresa se retrocede.

Bajo una apariencia de empresa innovadora y motor del cambio dentro del grupo Caixabank, seguimos perteneciendo a una empresa arcaica que no quiere entender los beneficios del teletrabajo ni el salario emocional. Una empresa con miopía que solo ve el gasto que le supone aplicar la nueva normativa sobre teletrabajo, pero no quiere ver el ahorro de costes que representa, por ejemplo, tener un crecimiento de personal exponencial sin que haya el correspondiente crecimiento en espacio en nuestras oficinas.

En Caixabank Tech se ha explicado a las personas que se incorporaban en la compañía a primeros de enero provenientes de Caixabank (SSII y Bankia), que en 2022 tendrían 3 días de teletrabajo. Se les ha explicado en diferentes reuniones y hasta en una hoja en la que enumeraban los “Benefits & Perks” de su incorporación en Caixabank Tech.

El Comité ya ha hecho diversas propuestas que no han sido aceptadas por la Empresa porque nos quieren recortar la retribución o ser extremadamente restrictivos en las condiciones, demostrando una desconfianza jamás antes vista en los empleados y las empleadas.

Por su parte y después de muchos meses de perseguir el cierre de este tema, la Empresa nos ha hecho llegar una propuesta del todo inadmisible a la que nos exigen firmar unas condiciones que recortan derechos adquiridos de toda la plantilla y que implican una reducción enmascarada de nuestra retribución.

La condición indispensable que pone la empresa para implementar los 3 días de teletrabajo es reducir a toda la plantilla el importe de la Tarjeta Restaurante pasando de pagar 4 días por semana a pagar sólo 1 por semana. Es decir, reducir en un 75% la retribución en la Tarjeta Restaurante.

I, ¿Qué implica a nivel de salario esta medida que quiere imponer la Empresa?

 ActualidadNueva medida Empresa
(3 días Teletrabajo)
Balance
Tarjeta Restaurante2.013€/año (neto)503,25€/año(neto)-1.509,75€/año
import neto
Compensación gastos (*)0€
(no estaba regulado)
300€/año bruto
(25€/mes bruto)
 + 300,00€/año
import bruto

(*) Compensación que se obliga con la nueva ley del teletrabajo y que ha de servir para sufragar los gastos de servicios como la luz, gas, conexión red, …

No desfalleceremos y seguiremos luchando por conseguir un acuerdo para los 3 días de teletrabajo que sea justo, que no suponga un bajón a nuestra retribución y sea global para toda la plantilla. Si firmas o das tu visto bueno individual a cualquier acuerdo con la empresa relativo al teletrabajo, el acuerdo global que consigamos probablemente no te será de aplicación.

No cederemos al chantaje con los tiques restaurante. ¡Contamos contigo para las próximas acciones que llevaremos a cabo!

Únete a la reivindicación y ponte el hastag #3diesTeletreballJa – #3díasTeletrabajoYA en la firma del correo electrónico.