Operació tornada: Primer les persones.

CaixabankTech ha fet tornar a les oficines els empleats a partir del dia 3 de maig, la fórmula de retorn per torns te un volum de 33% d’ocupació fent una setmana a l’oficina i dues a casa, i en cas de Directors no els aplica la rotació. 

Si be és cert que tots desitjaríem tornar a la normalitat, des del comitè ens sembla una irresponsabilitat fer tornar a tots els empleats a l’oficina en la situació actual d’alt risc i sobretot dins el marc d’incoherències que detallem a continuació :

  • No es respecta l’estat d’alarma, ni experts, ni el PROCICAT:

Caixabank inicia el pla de tornada abans que finalitzi l’Estat d’Alarma el proper 9 de maig, i que especifica que la vigència de les mesures decretades és fins un mes després de la finalització de l’Estat d’Alarma.

Portem més d’un any a casa i l’empresa no es pot esperar 2 mesos més a que el 70% de la població estigui vacunada, que segons els experts és quan es minimitza el risc de contagi a la feina o que acabi l’estat d’emergència sanitària per pandèmia.  

Tampoc la obligatorietat de reduir la mobilitat laboral i recomanació de Teleteball publicat pel PROCICAT no ha estat respectada per l’empresa tal com es descriu en aquest enllaç : https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/

  • Tests d’antigens mal plantejats:

El fet que el test d’antígens en saliva no es faci el primer dia de tornada a la oficina és totalment il·lògic, pel risc de possible contagi que això comporta. L’empresa argumenta la dificultat logística de fer arribar el test a casa dels empleats anticipadament.

  • Impossibilitat de TW:

És un pla de tornada definit des de CaixaBank per a totes les empreses del grup, sense tenir en compte les necessitats ni el que es va pactar a CaixabankTech a raó de la demanda. L’empresa s’empara en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. per no concedir els dies de TW pactats la setmana que es va a la oficina. Aquest decret és molt ambigu des del nostre punt de vista.

  • Precipitació en la tornada:

No estem d’acord amb la visió conservadora que te l’empresa, prioritzant el model de treball tradicional i imposant la tornada precipitada a les oficines, quan la situació pandèmica encara no està controlada, sobretot quan s’ha demostrat que el TW permanent ha funcionat perfectament i així ho recomana el PROCICAT.

Entenem que amb el ritme de vacunació actual i les previsions optimistes que s’estan assolint, l’empresa hauria de prioritzar la salut dels empleats per damunt de la necessitat imperiosa de tornar a omplir la oficina. Es podria haver planificat la tornada, per exemple, prioritzant els empleats que ja quedin protegits per les vacunes.

Des de la Empresa s’argumenta que tornant a l’oficina es volen recuperar dinàmiques que només funcionen de forma presencial. Si realment això fos així, cosa que també posem en dubte després de més d’un any treballant en TW, és evident que tornant per torns del 33% això no passarà.

D’altra banda, la informació ha arribat a l’empleat de la mà del seu manager i a última hora. Alguns tenen el manager directe a Caixabank amb lo que ha provocat confusió a l’hora de donar missatges i a més hi ha equips de CaixabankTech que no coincideixen en el torn amb el seu manager de Caixabank per què ni això s’ha coordinat. La sensació de l’empleat és que s’ha fet tot a corre cuita.

  • Benestar dels empleats:

L’empresa ens diu que és bo tornar per la salut mental de l’empleat i que hi ha molta gent que ho ha demanat. Això ens sorprèn molt, en primer lloc perquè les oficines ja estaven obertes i s’hi podia anar des de fa temps si es tenia aquesta necessitat i en segon lloc perquè el feedback que arriba al Comitè es que la gran majoria de la plantilla no vol tornar a la oficina en aquestes condicions (agafar transport públic, dinar a restaurant, no poder conciliar al haver de renunciar al TW la setmana que et toca anar a la oficina, etc…).

Les persones que psicològicament necessitaven anar algun dia a la oficina cada setmana, ara tampoc ho podran fer perquè hauran de quedar-se 2 setmanes de cada 3 a casa.

D’altra banda, el model no te cap sentit quan els directors estan totes les setmanes a la oficina, maximitzant així el risc i trencant els grups bombolla entre torns.

Des de el Comitè advoquem per tornar a les oficines amb empleats vacunats i amb els dies de  TW pactats amb l’Empresa.

  • Excepcions en casos particulars:

L’empresa ha comentat que les excepcions a la tornada es gestionen des de Quiron Salut, però Quiron Salut respon, tot i que encara estem en estat d’Alarma, que finalitzat l’estat d’alarma no avalua cap excepció. Per altra banda, això permet a l’empresa cedir la decisió a un tercer que sempre dirà NO als casos particulars. La recomanació del comitè és treballar els casos particulars amb el manager i RRHH, en aquest cas els problemes que estan esdevenint son la lentitud en les respostes per què els Managers no tenen clar que contestar.

  • Última reflexió del comitè

Creiem que aquesta tornada “a corre cuita” a més de provocar un risc alt de contagi esdevindrà un empitjorament de la productivitat degut a la manera que s’ha fet.  De fet ja ho estan notant els que han tornat. Amb una tercera part d’ocupació d’oficina no és possible fer reunions sense sorolls de fons i interferències dins l’oficina.  Hi ha moltes formules com per exemple fer tornar progressivament a mesura que els empleats estiguin vacunats, o esperar-se al 70% de la població vacunada. Però no com s’ha fet…

De fet la decisió no beneficia tampoc a l’empresa, per què la gent està desmotivada pels 5 dies seguits i a més es podrien provocar baixes degudes al COVID que podrien afectar a la feina.

Es poden posar en risc les vides dels empleats pel que s’han de fer les coses amb molta cura i tranquil·litat , garantint la protecció al contagi (p.e fent els test abans d’arribar a l’oficina, etc). No entenem aquestes presses quan s’ha demostrat que podem treballar en remot perfectament i amb el precedent del fracàs de la primera tornada. Per què aquestes presses ens preguntem des del comitè.

En temps de modernitat tecnològica degut al COVID, canvis del model corporatiu per nova empresa CaixabankTech, i anant cap a una empresa més innovadora . Está clar que el model tradicional impera a la casa en la manera de fer i també a nivell informatiu : “De dalt a baix”.  La comunicació per grups de retorn hauria de ser publicada de manera transparent i no de la manera que s’ha fet.

Volem fer-vos arribar que des del Comitè hem estat constantment demanant informacions a l’empresa s’ha transmès el vostre malestar, el malestar que ens heu fet arribar.


Com sempre, el comitè d’empresa queda a la vostra disposició per suggerències, qüestions o dubtes.

unnamed

comiteempresa@silk.es